نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

نمونه سوالات استخدامی مخابرات

         


این سوالات نمونه سوالات پیشنهادی تیم آموزشی برترین کتاب می باشد.

شما با مطالعه این نمونه سوالات می توانید گام بزرگی به سمت استخدام شدن در این آزمون بردارید.

مجموعه ی زیر شامل سوالات زیر است :

۸۷ سوال فناوری اطلاعات + پاسخنامه تستی

۲۶۴ سوال زبان انگلیسی + پاسخنامه تستی

۲۵۰ سوال معارف اسلامی + پاسخنامه تستی

۳۳۰ سوال اطلاعات سیاسی، اجتماعی و مبانی قانونی + پاسخنامه تستی

۲۵۰ سوال زبان و ادبیات فارسی + پاسخنامه تستی

۲۵۰ سوال ریاضیات عمومی + پاسخ تشریحی

۵۰ سوال آمار مقدماتی + پاسخنامه تستی

بسته هدیه زیر به همراه سوالات استخدامی که در بالا قرار داده شده نیز در فایل مورد نطر گنجانده شده است .

بسته هدیه :۶۵۰ سوال گزینش و مصاحبه های استخدامی + پاسخنامه تستی


نمونه سوالات استخدامی مخابرات
نمونه سوالات استخدامی مخابرات ،