نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

استخدام سازمان امور مالیاتی (اعلام اسامی نفرات ذخیره)

         


با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی کشور از مجوزهای قبلی استخدامی خود تعدادی سهمیه استفاده نشده دارد، با رایزنی های که اخیرا توسط معاونت منابع این سازمان با کارشناسان سازمان اداری و استخدامی که شروع شده است، احتمال استفاده از مجوزهای قبلی همراه با دریافت مجوز جدید وجود دارد. لذا یک منبع آگاه به ما اعلام کرد از آزمون فراگیر سوم دستگاه های اجرایی برای تعدادی از شهرها به دلیل نرسیدن حدنصاب لازم تعدادی از ظرفیت ها پر نشد و همچنین در آزمون استخدامی تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی هم تعدادی از ظرفیت ها مجددا به همین دلیل خالی ماند. حال این سازمان در حدود ۱۰۰ نفر نیرو می تواند از باقی مانده مجوز استخدام های قبلی خود جذب نمایید ولی سازمان در حال رایزنی برای رساندن این تعداد به ۵۰۰ نفر در کل کشور است و اگر به آزمون فراگیر پنجم دستگاه های اجرایی نرسید آن را در ششمین مرحله استخدام دستگاه های اجرایی که در سه ماهه ی چهارم سال ۹۷ انجام خواهد گرفت استفاده می نمایید. بزودی خبرهای تکمیلی در این مورد پس از قطعی شدن مجوز از طرف سازمان اداری و استخدامی مخابره خواهد شد. 

استخدام سازمان امور مالیاتی (اعلام اسامی نفرات ذخیره) ،