نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتایج چهارمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور

         


باعنایت به برگزاری چهارمین آزمون استخدامی مشترك فراگیر دستگاه های اجرایی كشور در تاریخ96/06/03، نتایج آزمون استخدامی مربوط به دستگاه سازمان انتقال خون ایران كه نتایج آنها نهایی شده است، اعلام می گردد.
* لذا داوطلبان لازم است برای سیر مراحل استخدامی از روزسه شنبه مورخ 97/02/11 به سایت اینترنتی دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نمایند.
اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درخصوص نتایج چهارمین آزمون استخدامی متمركز دستگاه های اجرایی كشور ،