نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

آموزش و پرورش آذربایجان غربی با کمبود یک هزار و ۶۵۰ نفر نیرو مواجه است

         


 مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی از کمبود یکهزار و ۶۵۰ نیرو در این نهاد خبر داد.

ابراهیم محمدی، در اولین نشست کمیته برنامه ریزی و هماهنگی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی افزود: این نهاد در استان با یکهزار و ۶۵۰ نفر کمبود نیرو مواجه است که این کمبود نیرو با بکارگیری نیروهای حق التدریس و یا بهبود شاخص نسبت معلم به کارکنان جبران می شود.

آموزش و پرورش آذربایجان غربی با کمبود یک هزار و ۶۵۰ نفر نیرو مواجه است ،