نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور

         
مواد ازمون عمومی استخدامی دیوان محاسبات کشور ( کلیه عناوین شغلی )
معارف اسلامی
 ریاضی و امار مقدماتی 
  زبان انگلیسی - عمومی  
اطلاعات عمومی (قانون اساسی و قانون دیوان محاسبات کشور)
  زبان و ادبیات فارسی و ایین نگارش
  فناوری اطلاعات (مهارت های هفتگانه ICDL)
مواد ازمون تخصصی دیوان محاسبات کشور ( رشته شغلی حسابرس - کد 301 )

 اصول حسابداری 
 اصول حسابرسی
 حسابداری دولتی
 قوانین مالی و محاسباتی  ( قانون محاسبات عمومی و قانون برگزاری مناقصات )
 قانون تجارت
 قانون مدیریت خدمات کشوری
 کاربرد نرم افزارهای حسابداری و حسابرسی
 زبان انگلیسی - تخصصی

ضمن آرزوی موفقیت  خدمت یکایک شما کارجویان گرامی در ازمون استخدامی دیوان محاسبات ، کارشناسان ما مجموعه کامل نمونه سوالات استخدامی ادوار گذشته سازمان سنجش همچنین سوالات  دوره های گذشته دیوان محاسبات را به همراه جزوات اموزشی تهیه و در اختیار شما قرار داده اند .
اگر قصد شرکت در ازمون استخدامی دیوان محاسبات را دارید این مجموعه کامل میتواند منابع خوبی برای شما باشد .اصل دفترچه سوالات آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور سالهای گذشته

دانلود سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور، نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات -سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور-دانلود سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشور -اصل دفترچه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور-سوالات تخصصی حسابرس دیوان محاسبات کشور-سوالات ادوار گذشته ازمون دیوان محاسبات -سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات کشور -اصل دفترچه  سال های قبل دیوان محاسبات کشور -اصل دفترچه سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات - حسابرس دیوان محاسبات -دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابرس دیوان محاسبات - دانلود  سوالات استخدامی تخصصی  حسابرس دیوان محاسبات کشور -سوالات استخدامی شغل حسابرس دیوان محاسبات کشور -نمونه سوالات استخدامی تخصصی دیوان محاسبات کشور شغل حسابرس -سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور-بانک سوالات استخدامی دیوان محاسبلت کشور -


نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور ، دنلود رایگان نمونه سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور ،
1396/02/3 08:58
عالیه