نمونه سوالات استخدامی رایگان

نمونه سوالات استخدامی رایگان
استخدامی بانکها - دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی- دانلود رایگان سوالات استخدامی

فراخوان پذیرش نیروی قراردادی شرکت گهر روش سیرجان

         


فراخوان پذیرش نیروی قراردادی
 شركت گهرروش سیرجان
 
شركت گهرروش سیرجان در نظردارد جهت تكمیل نیروی انسانی مورد نیاز  خود، واقع درسایت گل گهر کیلومتر60جاده سیرجان -شیراز برای مشاغل مهندسی مکانیک پنج نفر،كارشناس حسابداری(لیسانس یك نفر وفوق دیپلم یك نفر) و همچنین تعداد 35نفر نیروی  دیپلم مرد را برای مشاغل  اپراتور وكارگر فنی كارخانه  ، به شرح جدول ذیل  و  از طریق برگزاری آزمون تخصصی ، عمومی ،مصاحبه وآزمونهای روانشناختی و گزینش به صورت قراردادمدت معین جذب نماید.لذا  متقاضیان می توانند جهت ثبت نام ازتاریخ95/04/5 لغایت تاریخ95/04/19به آدرس اینترنتی www.karasa.ir مراجعه وپس از مطالعه دقیق شرایط ذکرشده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
دانلود سوالات استخدام نیروی قراردادی شرکت گهر روش سیرجان ،
1396/10/23 16:14
خوب